Přejít k obsahu|Přejít k hlavnímu menu

Popis parametrů nemovitosti
RealEstate

 • adType: string - Typ inzerátu, nabývá hodnot Sale (prodej), Rent (pronájem), Roommates (spolubydlení).
 • area: number | null - Plocha nemovitosti ve čtverečních metrech, null pro realEstateType: Land.
 • createdAt: string - Čas v ISO8601, kdy byl inzerát zpracován.
 • deletedAt: string | null - Čas v ISO8601, kdy byl inzerát smazán, null v případě, že je stále aktivní.
 • disposition: string | null - Vyjádření dispozice v českém systému (1+kk, 1+1, 2+kk...), null pro realEstateType: Land a realEstateType: House
 • gps: Array<number> - Souřadnice ve formátu DD [Longitude, Latitude].
 • id: string - Naše interní id nemovitosti
 • imageUrl: string - Odkaz na první náhledový obrázek
 • landArea: number - Plocha pozemku ve čtverečních metrech, null pro realEstateType: Apartment.
 • landType: string - Druh pozemku, nabývá hodnot BuildPLot (stavební), Commercial (komerční), Other (ostatní). Null pro realEstateType: House a realEstateType: Apartment.
 • origin: string - Url origin původce inzerátu.
 • price: number | null - Cena nemovitosti v Kč, null, když je neznámá nebo neuvedena.
 • priceNote: string - Poznámka k ceně.
 • priceText: string - Původní textová reprezentace ceny před zpracováním.
 • realEstateType: string - Typ nemovitosti, nabývá hodnot Apartment (byt), House (dům), Land (pozemek).
 • url: string - Odkaz na zdroj inzerátu.

Volitelná rozšíření objektu nemovitosti

 • contact: Contact - Parametry kontaktu
 • extended: Extended - Rozšířené parametry nemovitosti
 • history: Array<> - Pole zjištěných sad změn u inzerátu. Formát dle knihovny. Lze se vrátit k jakémukoliv minulému stavu.
 • images: Array<string> - Pole všech obrázků nemovitosti
 • location: Geo - Objekt s lokalitou nemovitosti.
 • source: string - Odkaz na zdrojový kód nemovitosti
 • stats: Array<Stats> - Parametry analýz a statistik
 • storedImages: Array<string> - Url všech archivovaných obrázků nemovitosti