Přejít k obsahu|Přejít k hlavnímu menu

Popis parametrů kontaktů
Contact

  • agencyName: string - Jméno realitní kanceláře (pokud se jedná o realitní kancelář)
  • contactType: string - Typ kontaktu, nabývá hodnot Agent (realitní kancelář), Developer (developer), Municipality (obecní), Private (soukromý), Unknown (neznámý)
  • createdAt: string - Čas v ISO8601, kdy byl kontakt vytvořen
  • email: string - Email kontaktu
  • id: string - Naše interní id kontaktu
  • name: string - Jméno/název kontaktu
  • telephone: string - Telefon kontaktu (neformátovaný, nevalidovaný)